دوره های آموزشی

آموزش پیرایشگر مو از روی عکس

شهریه 385000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش پیرایشگر مو از روی عکس

مشاهده دوره

شهریه 385000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش آرایشگر عروس

شهریه 800000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش آرایشگر عروس

مشاهده دوره

شهریه 800000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش پاکسازی صورت زنانه

شهریه 327000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش پاکسازی صورت زنانه

مشاهده دوره

شهریه 327000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش اپیلاسیون حرفه ای ( پیرایشگر موهای زائد با موم)

شهریه 295000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش اپیلاسیون حرفه ای ( پیرایشگر موهای زائد با موم)

مشاهده دوره

شهریه 295000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش دکلراسیون یا بی رنگ کردن مو

شهریه 700000 تومان مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش دکلراسیون یا بی رنگ کردن مو

مشاهده دوره

شهریه 700000 تومان مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش خودآرایی زنانه

شهریه 335000 تومان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش خودآرایی زنانه

مشاهده دوره

شهریه 335000 تومان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش طراحی حنا بر روی بدن

شهریه 300000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش طراحی حنا بر روی بدن

مشاهده دوره

شهریه 300000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش رنگ کردن مو

شهریه 280000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش رنگ کردن مو

مشاهده دوره

شهریه 280000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش چهره پردازی کودک

شهریه 282000 تومان/ مدل رایگان/ ارایه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش چهره پردازی کودک

مشاهده دوره

شهریه 282000 تومان/ مدل رایگان/ ارایه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش پیرایشگر کودک

شهریه 193000تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش پیرایشگر کودک

مشاهده دوره

شهریه 193000تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش آرایش و پیرایش عمومی (مبتدی )

شهریه 560000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش آرایش و پیرایش عمومی (مبتدی )

مشاهده دوره

شهریه 560000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش حرفه ای بافت مو

شهریه 250000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش حرفه ای بافت مو

مشاهده دوره

شهریه 250000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش حرفه ای ناخن (آرایشگر ناخن )

شهریه 570000 تومان/ مدل و لوازم کار رایگان / ارایه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش حرفه ای ناخن (آرایشگر ناخن )

مشاهده دوره

شهریه 570000 تومان/ مدل و لوازم کار رایگان / ارایه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش حرفه ای ابرو (پیرایشگر ابرو و صورت زنانه )

شهریه 260000 تومان / مدل رایگان/ ارایه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش حرفه ای ابرو (پیرایشگر ابرو و صورت زنانه )

مشاهده دوره

شهریه 260000 تومان / مدل رایگان/ ارایه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش کوپ های حرفه ای (پیرایشگر موی زنانه )

شهریه 520000 تومان/ مدل رایگان/ با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش کوپ های حرفه ای (پیرایشگر موی زنانه )

مشاهده دوره

شهریه 520000 تومان/ مدل رایگان/ با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش میکروپیگمنتیشن (آرایشگر دائم صورت )

تتوی ایمن / با مدرک فنی و حرفه ای / مدل رایگان /

مشاهده دوره

آموزش میکروپیگمنتیشن (آرایشگر دائم صورت )

مشاهده دوره

تتوی ایمن / با مدرک فنی و حرفه ای / مدل رایگان /

آموزش گریم و میکاپ حرفه ای (متعادل ساز چهره زنانه )

شهریه 685000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش گریم و میکاپ حرفه ای (متعادل ساز چهره زنانه )

مشاهده دوره

شهریه 685000 تومان/ مدل رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش شینیون حرفه ای (آرایشگر موی زنانه )

شهریه 540000 تومان / مدل و لوازم کار رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

مشاهده دوره

آموزش شینیون حرفه ای (آرایشگر موی زنانه )

مشاهده دوره

شهریه 540000 تومان / مدل و لوازم کار رایگان/ ارائه مدرک فنی و حرفه ای

آموزش رنگ و مش حرفه ای (کاربر مواد شیمیایی )

شهریه 820000تومان/ با ارایه مدرک فنی و حرفه ای / مدل و لوازم کار رایگان

مشاهده دوره

آموزش رنگ و مش حرفه ای (کاربر مواد شیمیایی )

مشاهده دوره

شهریه 820000تومان/ با ارایه مدرک فنی و حرفه ای / مدل و لوازم کار رایگان