آموزش حرفه ای ناخن (آرایشگر ناخن )

تاریخ: 1395/10/18 21:32مباحث آموزشی کاشت ناخن حرفه ای در آموزشگاه مراقبت زیبایی خانه آرزوها عبارتنداز :


💅ساختار ناخن 

💅مانیکور و پدیکور

💅ناخن مصنوعی

💅کاشت پودر

💅کاشت کاور

💅کاشت قالب

💅کاشت میکس

💅کاشت شیشه ای

💅کاشت دوآل

💅کاشت ژل

💅ترمیم ژل

💅دیزاین دائم پودر 

💅دیزاین دائم میکس

💅دیزاین دائم ژل