آموزش پیرایشگر کودک

تاریخ: 1395/10/18 22:05مباحث آموزشی پیرایشگر کودک دخترانه در آموزشگاه مراقبت زیبایی خانه آرزوها عبارتند از :


  • تجزیه و تحلیل روانشناسی کودک

  • آماده سازی و شستشوی موی کودک

  • شناخت آناتومی سر 

  • انواع تقسیم بندی مو

  • زوایای مو و برش مو

  • مفهوم کوتاهی عرضی و طولی

  • انواع مدل مو و چتری های مو

  • پیرایش موی کودک 

  • فرم دهی موی کودک