آموزش طراحی حنا بر روی بدن

تاریخ: 1395/10/18 22:23مباحث آموزشی دوره طراحی حنا بر روی بدن در آموزشگاه مراقبت زیبایی خانه آرزوها عبارتند از :

  • آماده کردن و ساختن مواد مصرفی (حنا)

  • معرفی انواع شابلون و اپیلیکاتور

  • استفاده از ماژیک و قلمو برای طرح اندازی روی بدن