آموزش خودآرایی زنانه

تاریخ: 1395/10/18 22:29مباحث آموزشی دوره خودآرایی زنانه در آموزشگاه مراقبت زیبایی  خانه آرزوها عبارتند از :

  •  متعادل سازی چهره

  • رفع عیوب تک تک اجزای صورت

  • بکارگیری رنگ ها و تجزیه تحلیل آنها

  • کاربرد انواع تکنیک های آرایش

  • حالت دادن مو (فرم دهی )

  • برداشتن موهای زائد صورت و حالت دادن به ابرو

  • کوتاه کردن موها در زاویه های مختلف

  • رنگ کردن موها

  • فرم دهی ناخن