آموزش دکلراسیون یا بی رنگ کردن مو

تاریخ: 1395/10/18 22:31مباحث آموزشی دوره دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو در آموزشگاه مراقبت زیبایی خانه آرزوها عبارتند از :

  • تجزيه و تحليل دكلراسيون 

  • بي رنگ كردن موها

  •  بي رنگ كردن مو توسط پودر 

  •  بي رنگ كردن مو توسط كرم هاي بي رنگ كننده 

  •  بي رنگ كردن مو توسط رنگ