آموزش اپیلاسیون حرفه ای ( پیرایشگر موهای زائد با موم)

تاریخ: 1395/10/18 22:32مباحث آموزشی دوره پیرایشگر موهای زائد در آموزشگاه مراقبت زیبایی خانه آرزوها :

  • آنالیز ساختمان پوست 

  • آنالیز ساختمان مو 

  • ساخت موم گیاهی و سنتی و روش هاي استفاده از انواع موم 

  •  پیرایش موهاي زائد با موم 

  • مراقبت از پوست پس ازموزدایی