آموزش پاکسازی صورت زنانه

تاریخ: 1395/10/18 22:37مباحث آموزشی دوره پاکسازی صورت زنانه آموزشگاه مراقبت زیبایی خانه آرزوها :

  • آنالیز کردن ساختمان پوست (اپیدرم ، مزودرم،هیپودرم)

  • شناخت انواع پوست ( چرب ، خشک ، نرمال ، حساس و مختلط)

  • تشخیص مواد مصرفی مناسب با نوع پوست 

  • آماده سازی پوست مشتری

  • پاکسازی انواع پوست

  • مراقبت های بعد از پاکسازی پوست