آموزش پیرایشگر مو از روی عکس

تاریخ: 1395/10/18 22:46مباحث آموزشی دوره پیرایشگر موی زنانه از روی عکس در آموزشگاه مراقبت زیبایی خانه آرزوها :

  • الگو سازي مدل ها بر روي مانكن 

  • بكارگيري و اجراي تكنيك موهاي بلند از روي تصوير 

  •  بكار گيري و اجراي تكنيك موهاي كوتاه از روي تصوير 

  • پيتاژ كردن مو از روي عكس و تصوير 

  • فرم دهي مو ( ژورنالي )